• Tin nội bộ
  • Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Công Nghiệp Quốc Tế Châu Dương tại Hà Nội

Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Công Nghiệp Quốc Tế Châu Dương tại Hà Nội

Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Công Nghiệp Quốc Tế Châu Dương tại Hà Nội

Để đẩy mạnh việc cung cấp hàng hóa cho khách hàng tại Việt Nam,năm 2013,Tổng công ty FengYang đã thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Công Nghiệp Quốc Tế Châu Dương tại Hà Nội,hội nhập hợp tác quốc tế để có thể phục vụ cung cấp cho khách hàng một cách tốt nhất và thuận tiện nhất.

Về đầu trang